Vår miljöpolicy

Miljöpolicy

  • Vår ambition är att utbilda och följa gällande miljölagstiftning och vi är inspirerade av Sveriges 16 nationella miljömål
  • Vi strävar efter att alla skall släppa ut färre kemikalier i kretsloppet. Därför är det en självklarhet för oss att vara anslutna till el-kretsen (Sveriges effektivaste insamlings- och återvinningssystem) 
    Bildresultat för elkretsen

 

 

  • Som distributör väljer vi leverantörer som arbetar aktivt med miljöfrågor och hållbara produkter
  • Vi marknadsför alltid miljövänliga alternativ för inköp och upphandling så att anbud innehåller miljövänliga och energieffektiva produkter
  • Varje år sammanställer vi resultatet av vårt miljöarbete, genom vår hållbarhetsredovisning skapar vi en stark ackumulerande värdegrund för nya miljömål
  • Vår viktigaste miljöhandling är ändå våra LED-lysrör, eftersom kvicksilverfyllda och energislukande lysrör då fasas ut för gott – vilket minskar jordens koldioxidutsläpp dramatiskt. SLS LED-lysrör är återvinningsbara och varje LED-lysrör minskar koldioxidutsläpp med 310 kg