LED-gatuarmaturer

Godkända av Finska Trafikverket

Ett brett sortiment av armaturer för underfarter och undersidor av broar, spotlights och strålkastare för belysning av vägomgivningar.
Huvudsakligen används gatuljusarmaturer för belysning av gator och vägar, stadscentrum, gångvägar, underfarter parkeringsområden och parker.

Vi svarar på dina frågor

Läs mer