Hållbarhet

Hållbarhet är lika med lönsamhet

Vi på SLS strävar efter att våra kunder alltid ska ha det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.

Därför använder vi Energimyndighetens kalkylprogram eftersom det är framtaget av landets främsta experter.
Våra offerter visar kvalitet och lönsamhet istället för lägst pris.
Miljövänliga och hållbara produkter ger bästa pris över tid. Med total livscykelkostnad (LCC) når er verksamhet både miljömål och ekonomisk lönsamhet.

Livscykelanalys enligt riktlinjer från Statens Energimyndighet

Exempel på våra kunders lönsamhet:
Anbudsutvärdering med 100 st. LED-lysrör.
(Klicka på bilden för att förstora den)