Alla vill skapa en giftfri miljö

Alla vill minska koldioxidutsläppen

Nu kan vi enkelt nå miljö och klimatmålen

Sverige har ca 40 miljoner energislukande lysrör och gatlampor med kvicksilver.

Genom att byta ut de giftiga lysrören och gatlamporna mot miljövänlig LED, fasas kvicksilver ut och Sveriges totala energiförbrukning minskas med 10%

Fördelar med byte till LED

  • Kvicksilver fasas ut
  • Kommunernas sopberg av miljöfarliga lysrör försvinner
  • Koldioxidutsläpp kan minskas med 50%

När denna enkla miljöanpassningen är gjord, finns inga hinder för ytterligare åtgärder tack vare den stora lönsamheten.

Fördelar med byte till LED

  • Kvicksilver fasas ut
  • Kommunernas sopberg av miljöfarliga lysrör försvinner
  • Koldioxidutsläpp kan minskas med 50%

När denna enkla miljöanpassningen är gjord, finns inga hinder för ytterligare åtgärder tack vare den stora lönsamheten.

Hållbara upphandlingar stoppar den globala upphettningen

NASA visar hur vår jord har hettats upp mellan åren 1880 – 2015 (30 sek)