Halvera elanvändningen för belysning

LED-lysrör

LED-armaturer

LED-gatuarmaturer

Minska koldioxidutsläpp med 50%

Byt till hållbara LED-lysrör och LED-gatuarmaturer

Sustainable Light Sweden tillhandahåller en LCC-modell som ger hållbarhet och ekonomisk lönsamhet.
Vår lösning är enkel – 20% av jordens energiförbrukning kommer från energislukande lysrör som innehåller kvicksilver.

Vi svarar på dina frågor